Richtlijnen voor aangesloten verenigingen 

1.    Verenigingen die zich aangesloten hebben bij de vereniging ouderenvervoer kunnen gebruik maken van de bussen van het VOV. 

2.    De bussen kunnen alleen via afspraak ingehuurd worden. Een bus wordt via een telefonische afspraak met de coördinator vastgelegd tijdens kantooruren. 

3.    De bussen worden bestuurd door een vrijwilliger van het VOV. Deze vrijwilliger is medisch gekeurd en er is een Stichting Verkeersveiligheid  Altena rijtest afgenomen.

4.    De bussen zijn eigendom van de VOV. 

5.    Met de coördinator kunnen de aangesloten verenigingen vaste afspraken per jaar maken, deze worden schriftelijk vastgelegd. 

6.    De aangesloten vereniging is er voor verantwoordelijk dat de juiste adressen van hun leden die opgehaald moeten worden bekend zijn bij de coördinator. 

7.    Bij niet tijdig annuleren, binnen 48 uur, bij de coördinator worden reserveringskosten € 25,- en de eventuele verreden kilometers in rekening gebracht. 

8.   De aangesloten verenigingen zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van mutaties van ritten en deelnemers aan activiteiten aan de coördinator. Tevens wordt de tijdsduur van de wachttijd in overleg met de coördinator afgesproken. 

9.    De vereniging die een activiteit organiseert kan de vrijwillige chauffeur uitnodigen om deel te nemen aan die activiteit mits het vervoer niet in gevaar gebracht wordt. De kosten voor de activiteit zijn dan voor de organiserende vereniging. 

10.  Indien er tijdens een activiteit in samenspraak met de coördinator wordt verwacht dat de chauffeur blijft wachten, dan dient de aangesloten vereniging er voor de zorgen dat de chauffeur voorzien wordt van eten en drinken, afhankelijk van de wachttijd. 

11. De chauffeurs zijn vrijwilliger bij de VOV en hebben een vrijwilligersovereenkomst afgesloten. 

12. Er is een jaarlijkse contributie verschuldigd aan de hand van het aantal leden van de aangesloten vereniging. Bij minder dan 50 leden bedraagt de contributie 25,00.

13. Elke maand ontvangt de aangesloten vereniging een rekening over de verbruikte kilometers, tenzij anders overeengekomen met het bestuur van de VOV. De kilometerprijs kan jaarlijks aangepast worden. Het starttarief bedraagt € 10,- tot 7 kilometer. (onderhevig aan de jaarlijkse indexering)

14. De aangesloten verenigingen die geen vertegenwoordiging hebben binnen het bestuur van de VOV ontvangen de goedgekeurde verslagen van de vergaderingen.