Bestuursleden Vereniging Ouderenvervoer Aalburg


Hr. C.J.P. Mutsaerts        

Voorzitter

Persoonlijke titel


 

 


Mw. M.E. van den Hoven

Secretaris

Persoonlijke titel

  

Hr. P.J.C.M. van den Hoven

Penningmeester

Persoonlijke titel     

 


 


Hr. B. Noorloos 

Bestuurslid

Zorgplein Maaswaarden

 

 Mw. A. Noorloos

Bestuurslid

Persoonlijke titel

 

 


                                                

Mw. M. v.d. Pol

Bestuurslid 

Persoonlijke titel

 


 

 

Mw. N. Raams

Bestuurslid               

PCOB